Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

 

Bibliotek

MBF har ett stort utbud av böcker och tidskrifter, men även exempelvis fågelskivor. Nedan finns en förteckning av de tidskrifter som MBF tillhandahåller/prenumererar på under 2020 och som du som medlem kan låna. Frågor om litteratur besvaras i första hand av vår medlem Maria Rasch.

Varmt välkommen att låna böcker och tidskrifter! Tidskrift   

Vår fågelvärld 

Vingspegeln

Fåglar i Kvismaren 

Info-blad, årsbok            

Våra Rovdjur   

Svensk Mykologisk Tidskrift 

Fauna & Flora 

Sveriges Natur  

Svensk Botanisk Tidskrift   

Utgivare

Sveriges Ornitologiska Förening

Östergötlands Ornitologiska Förening

Föreningen Kvismare Fågelstation

Tåkerns Fältstation

Svenska Rovdjursföreningen

Svenska Mykologiska Föreningen

Artdatabanken/SLU

Svenska Naturskyddsföreningen  

Svenska Botaniska Föreningen
                      

   

 
Post
Karta