Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 


Bondbacka Örtagård

Vid Bondebacka gård ligger den vackra Örtagården, som innehåller
cirka 150 kryddväxter, läkeörter och gamla torpväxter.

Örtagården sköts av Motala Biologiska förening sedan 1980.

Välkommen att besöka denna oas från tidig vår till sen höst.
Är du intresserad av örter, välkommen att vara med i skötseln av Örtagården.

Vid frågor om Örtagården, kontakta: Monica Karlsson, 0708-529803,
monicakarlsson@64hotmail.se

 


Örtagården i Bondebacka, historik 


År 1972 väcktes idén att dåvarande hembygdsgården i Bondebacka kunde bli attraktivare om en kryddgård anlades.
Uppdraget gick till Reinhold Sjödén och Bengt Andersson i Motala Biologiska förening. 

På den plats där gårdens potatisland legat, iordninggjordes ett antal odlingsrutor, inramade med trä, där ca 20 kryddväxter planterades.
Reinhold Sjödén ansvarade sedan för skötseln och kryddgården utökades så att de kom att innehålla både kryddörter, läkeörter och gamla torpväxter.  


Från 1980 ansvarar Motala Biologiska förening för skötseln av örtagården i Bondebacka.  


Krydd- och läkeörter

I de inre rutorna odlas kryddväxter för mat och dryck och läkeörter som använts i den gamla folkmedicinen
under många år. I den yttre rabatten runt örtagården odlas gamla s.k. torpväxter, som vi på detta sätt hoppas
kunna bevara till eftervärlden.

Örtagården är vackrast på hög- och eftersommaren, men från tidig vår då lökväxterna blommar och till senhösten
är det alltid några blommor som kan beundras av besökaren. Ingången kantas av två humleplantor.
År 1725 fanns på Bondebacka en humlegård med 100 humlestänger. Var den var belägen är inte bekant.

Antalet arter varierar år från år. Det normala är ca 150 arter. Vi har ibland någon nyhet och då får något av det gamla
en paus. Alla örter har en namnskylt, en del med en utförlig beskrivning.

 

Här kan du se en ritning över vilka växter du kan hitta i Örtagården. 

Bondebacka Örtagård
Ritning över växtinnehåll
Örtagården_ritning över växter.pdf (249.29KB)
Bondebacka Örtagård
Ritning över växtinnehåll
Örtagården_ritning över växter.pdf (249.29KB)

 

Hitta hit, klicka på länken 

 

Den lila  Praktbetonikan  har väl aldrig tidigareblommat så rikligt som vid midsommartid 2014.

Den 'eviga'  trädgårdsirisen  slår ut i full blom i mitten juni från sina maffiga rotstockar.

Moses brinnande buske ska man inte komma för nära

 Tidig vår blommar tibasten på bar kvistFoto: Evald Markheden 

 
Post
Karta