Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen


Om oss
 

Föreningen grundades 1956 och vi är för närvarande
drygt 300 medlemmar och varje år har vi ett 40-tal aktiviteter
i form av utflykter, månadsträffar med föredrag, studiecirklar
och mycket mer.  

Genom upplevelser och gemenskap ökar
föreningen intresset och kunskapen om naturen.
 Föreningens inomhusaktiviteter sker i den trevliga
 föreningslokalen i Gamla Stan dit alla är varmt välkomna. Medlemsavgift  

Enskild:150 kr
Familj: 200 kr
Ungdom under 20 år gratis

Pg 473252-5

 

Medlemsförmåner

Föreningen äger utrustning som tubkikare, handkikare
och fladdermusdetektor samt ett bibliotek med böcker
och tidskrifter. 

Allt finns att låna kostnadsfritt för medlemmar i vår fina föreningslokal.
För information kontakta Evald Markheden, tel. 0141-527 97, 0730-260383.
evaldmarkheden@hotmail.com

 

Samåkning vid utflykter

Vid samåkning i anslutning till utflykter rekommenderar MBF 20 kr/mil,
som delas mellan förare och passagerare i bilen.
Alla utflykter sker på egen risk.

  

Vill du vara med och jobba aktivt i vår förening

Välkommen att vara med i det aktiva arbetet i MBF.
Vi är ett gäng som har trevligt tillsammans och vi vill
gärna vara fler som jobbar för föreningen. 

Tveka inte att höra av dig till vår ordförande Roger Larsson, 
tel 0141-22 60 01, 070-6525519

roger.larsson@telia.com


 


 Föreningen har till uppgift att arbeta med verksamhet som är naturvårdande och naturskyddande. Genom exkursioner, föreläsningar och studieverksamhet träffas personer som är intresserade av djur och växter i naturen.
Föreningen är grundad 19
56.