Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Program MARS - AUG 2024

Upprop!
Inventera sångsvanshäckningar 2024

Hjälp till att inventera häckande sångsvan i Östergötland – en återvändare med positiv trend!
Läs mer under Inventeringar


AUGUSTI 2024


Söndag 18/8    Bondebackadagen
Mera information info kommer senare.


Torsdag 22/8 kl. 18.00 – Slåtter vid Meltorpsgruvan med Godegårds hembygdsförening  NYTT

Vi är inbjudna av Godegårds hembygdsförening att hjälpa till med slåtter på det
blomsterrika gruvområdet vid Meltorp. Medtag fika.
För samåkning kontakta SNF Rolf Wedding, 070-215 67 40.
Tidigare program under 2024


Lördag 13-söndag 14/1  Vinterfågelräkning av sjöfåglar i Motala                               

Helgen 13-14 januari 2024 genomförs de internationella Midvinterinventeringarna av sjöfåglar.

Vi räknar de sjöfåglar som stannar kvar i Motalatrakten.
Omfattningen av inventeringen beror lite på isläget men åtminstone Motala ström genom Motala
och Motalaviken ska inventeras.
Start kl 09.00.  
Välkommen att delta lördag eller söndag alternativt båda dagarna.
Anmälan till: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 eller Christer Johansson, 0703-29 46 20.

Onsdag 31/1  Månadsmöte
MBF-medlem Bo Gustavsson berättar och visar bilder om natur och kultur
från Sydasien.
Tid och plats: kl 19.00.
Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57, sista höghuset från centrum.
Välkomna!

Söndag 11/2  Rovdjursspårning
Vi vandrar ca 8 km och tittar på spår i snön från rovdjur och andra däggdjur.
Ta med matsäck och något att grilla vid lägerelden.
Stavar kan vara bra att gå med i snön samt isdubbar.
OBS! Anmälan till Christer Johansson, tel/SMS 0703-294620.
Samling kl 09.00 vid Karlslunds skola, p-platsen, Borensvägen, för samåkning.
Ledare: Christer Johansson och Lennart Alm.

Lördag 2/3   Strömstareutflykt
Vi tittar efter strömstaren som håller till i strömmande vatten.
Medtag matsäck! Samling vid p-platsen Karlslunds skola, Borensvägen, kl. 9.00.
Anmälan till Christer Johansson, tel eller sms 0703-29 46 20.
Ledare: Christer Johansson och Jan Eklund
________________________________________________________________________
Söndag 3/3  ÅRSMÖTE
Tid: kl 13.00
Plats: Godtemplargården i Motala, Poppelgatan 6.
Hiss finns med ingång från gården.
Föreläsning av Kjell Antonsson, som berättar och visar bilder
från sin inventering av insekter på Omberg.
Efter avslutade förhandlingar bjuder MBF på fika.
___________________________________________________________________________________
Fredag 8/3   Uggleutflykt till Fågelmossen
Vi hoppas på en vindstilla och fin kväll vid Fågelmossens naturreservat.
Möjlighet finns att få höra sparv-, katt- och pärluggla. Ta gärna varma kläder och matsäck. Vi tänder en brasa och möjlighet till grillning finns.
Samling vid föreningslokalen kl 17.00.
Ledare: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 och Roger Larsson, 070-652 55 19.


Onsdag 13/3   Månadsträff – tema rovdjur
En representant från länsstyrelsen kommer till oss och informerar om
rovdjur i länet.
Tid och plats: kl 19.00. Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57,
sista höghuset från centrum.
Välkomna!

Söndag 24/3   Tjäder
Vi letar spår efter tjäder. Vi vandrar i något av naturreservaten norr om Motala.
Samling för avfärd Karlslunds skola, p-platsen Borensvägen, kl 10.00.
Ledare: Jan Eklund, 0730-71 68 28 och Christer Johansson, 0703-29 46 20

APRIL 2024
Onsdag 3/4      Resa till Hornborgasjön
Vi tittar på tranorna vid Hornborgasjön och besöker Naturum vid Hornborgasjön. Dessutom besök vid Varnhems klosterkyrka. Vi äter mat på Rasta Falköping. Medtag matsäck till fika.
Anmälan till Christer Johansson, tel eller sms 0703-29 46 20.
Ledare: Christer Johansson och Gabriella Saxner Johansson


Onsdag 10/4    Månadsträff - Ringmärkning och sträckräkning på Häradsskär
Adam Bergner informerar om ringmärknings- och sträckräkningsprojektet, som Östergötlands Ornitologiska förening
bedriver på Häradsskär  i östgötaskärgården.
Tid och plats: kl 19.00. Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57, sista höghuset från centrum.


Söndag 14/4   Vår vid Tåkern
Vårutflykt till ”vårt” fågeltorn vid Svälinge på norra sidan av Tåkern. Vi vandrar den knappa kilometern ner till tornet och spanar efter kärrhökar, rördrommar, gäss, änder….. Trevligt att fika vid tornet. Vi vandrar längs Mjölnaån tillbaka till parkeringen via det nybyggda vindskyddet.                                                                                     
Kl 09.00 Samling vid Gästis.                                                                   
Ledare: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39
Naturum Tåkern erbjuder

Fredag 19/4    Vårutflykt i Staffanstorp
Vi tittar på vårens blommor och fåglar i Staffanstorp. Lätt vandring ca 3 km.
Medtag matsäck!  
Samling vid MBF-lokalen kl. 13.30.
Ledare: Christer Johansson, tel 0703-29 46 20

MAJ 2024
Onsdag 8/5   Månadsträff - Ekebyborna gamla prästgård     NYTT!

Vi möter våren vid Ekebyborna g:a prästgård och avslutar med att titta på backsippor.
Ta gärna med matsäck!
Tid och plats: kl 19.00 vid MBF-lokalen,  Drottninggatan 57, eller vid
parkeringen Ekebyborna g:a prästgård ca. 19.20.
Eventuella frågor besvaras av Magnus Thelander, 070-565 38 72.


Tisdag 14/5   Vandring - Majkväll vid Omberg
Vi går Ellen Keys led i finaste tid då lövverket i bokskogen håller på att slå ut och kanske får vi höra
den mindre flugsnapparen sjunga. Vi går ca 6 km. Medtag gärna matsäck.
Samling vid föreningslokalen kl 17.30.
Ledare: Roger Larsson, 070-652 55 19 och Marie Hägglund, 073-539 54 54.


Söndag 26/5   Skogsvandring i Godegård   NYTT!
Skogsvandring hos Tonie Wickman i Skrumpetorp, Godegård. Här finns en varierad skog,
med en del gamla gruvhål med kvarts- och fältspatsfyndigheter.
Mångfalden finns med rovfågel, storlom, tornsvala, fladdermöss m.fl.
Marken gränsar till Kristinebergs naturreservat med tjäderpopulation på ena sidan och Skrumpsjön på den andra.
Tid och plats: kl. 08.30 Vi samåker från Karlslundsskolans parkering vid Borensvägen, kl.8.30.
Frågor besvaras av Magnus Thelander, 070-565 38 72.
Ta gärna med matsäck! Samarrangemang av MBF och SNF Motala.


Onsdag 29/5    Vandring i Kohagsmossen, tätortsnära skog
Vi vandrar i en okänd pärla i Västra Lund med ett mycket fint fågel- och växtliv.
Vi hittar en fin plats där vi njuter av medhavd fika. Promenaden tar ca 1 tim exklusive fika.
För er som vill, fortsätter vi sedan genom skogen på motsatt sida av Offerbyvägen, ner mot Boren.
Samlingsplats kl 09.00. Lokalbuss till Karlslunds skola, gå upp efter Offerbyvägen
till första huset på på höger sida, kommer ni med cykel eller bil, parkera på första grusvägen till höger.
Vi startar sedan från korsningen Offerbyvägen/Änggatan kl 09.00.
Kl. 08.45 kan ni också åka gemensamt från MBF-klubblokalen, Drottninggatan 57.
Ledare: Jan Eklund, 0730-71 68 28  och Christer Johansson, 0703-29 46 20

JUNI 2024
Onsdag 5/6  Vandring med focus på nattskärra

Hästhumla tallskog, Promenad kommer att gå på grusvägarna runt Vrångsjön, ca 4,5 km.
Medhavd fika vid Vrångsjön.
Aktiviteten är väderberoende och får ställas in vid regn och/eller kraftig vind, 7 eller 8 juni reservdag.
Hemkomst är svår att beräkna, men ca kl 01.00.
Samling / Samåkning från Karlslunds skola kl 21.30.
Föranmälan till ledaren Janne Eklund 0730- 71 68 28.

Onsdag 12/6   Månadsträff -  Soldatängen            NYTT!
Vi besöker Soldatängen, som  ligger utmed riksväg 34 utanför Motala.
Ta gärna med matsäck!
Tid och plats: kl 19.00 MBF-lokalen, entreplan Drottninggatan 57,
eller vid parkeringen Soldatängen ca. 19.15. Det finns även en ny cykelväg från stan till Soldatängen.
Eventuella frågor besvaras av Magnus Thelander, 070-565 38 72.

Söndag 16/6  Småkrypsexkursion till Sjöbo-Knäppan i orkidéetid
Entomologiska Föreningen Östergötland bjuder in till en småkrypsexkursion till Sjöbo-Knäppans naturreservat.
Vi kikar på de olika miljöerna hage, lövskog, sumpskog och kalkkärr och letar kryp tillsammans.
Vi kommer ha flera experter med för olika krypgrupper. Vi visar gärna upp krypen vi hittar och berättar det vi kan om dom.
Man får gärna vara med och leta.
Medtag matsäck. Motala biologiska  förening och Naturskyddsföreningen i Motala är  inbjudna.
Exkursionen startar kl 09.30, vid reservatets huvudparkering.
Anmälan till Monika Sunhede monikasunhede@hotmail.com senast den 10 juni.
Samåk gärna då det finns begränsat med parkering vid reservatets huvudparkering.
(Alternativ anmälan till Magnus Thelander, senast 10 juni, 070-565 38 72)


Tidigare program under 2023
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ 

JANUARI 2023

Lör 14-sön 15/1 Vinterfågelräkning av sjöfåglar                                    

Vi räknar de sjöfåglar som stannat kvar i Motalatrakten i internationella midvinterinventeringarna. Kontakta Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 om du vill hjälpa till att räkna.

Ons 18/1 Månadsmöte - Skyddad natur
Tillsammans ska vi under våren, sommaren och hösten besöka och lära oss mera om olika naturreservat och annan skyddad natur i vår närhet. Monica Karlsson och Gunnar Myrhede som kommer att hålla i utflykterna och berättar lite om skyddad natur och de reservat vi planerar att besöka. Föreningslokalen kl 19.00.

Fre 27/1 Vandring i Bondebacka

Vandring i Bondebacka ca 3 km och sedan tittar vi på fåglar vid fågelmatningen vid Örtagården. Medtag matsäck! Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57 kl. 13.30. Anmälan till Christer Johansson, telefon eller sms 0703 - 294620.

Ledare: Christer Johansson och Maria Rasch

Sön 22/1 Spårutflykt 

Vi gör en utflykt till vårt närmsta vargrevir och tittar efter spår av varg, lodjur och andra däggdjur. Utflykten äger rum när det finns spårsnö. Obs! Begränsat antal deltagare. Varma kläder och matsäck Vi kommer att gå i ospårad terräng Vi meddelar några dagar innan när det är förutsättningar för spårningen. Anmälan till Christer Johansson, telefon eller SMS 0703-29 46 20. Ledare: Christer Johansson och Gunnar Myrhede

FEBRUARI 2023

Sön 26/2 Årsmöte kl 16.00

Årsmötet hålls på Charlottenborgs slott och efter sedvanliga årsmöteshandlingar avslutas med en guidning på slottet. Föreningen bjuder på fika.
Charlottenborgs slott kl 16.00 - Välkomna!


MARS 2023

Nybörjarkurs i fågelskådning.

Kursplan: Fågelsläkten/familjer, några vanliga fågelarter i Motala kommun och Tåkern, besök i fågelområden m.m. 
2 teoritillfällen och 4 utflykter. Medlemskap i Motala Biologiska förening krävs.
Kursavgift: 300 kr. Max 15 deltagare.
Start i månadsskiftet mars-april. Medtag till teoripass: fågelbok.
Anmälan till ledaren: Christer Johansson, telefon eller sms 0703-294620.

 Sön 5/3 Spaning efter Strömstare (OBS ej 19/2)

Vi spanar efter strömstare vid Ringarhultsån. Vi fortsätter och spanar efter rovfåglar vid Bondeby. Där även fikat intas på läktaren. Vi samåker från Karshults skola kl. 09.00 Ledare Tommy Martinsson, 0722366374

Ons 8/3 Månadsträff 

Hoppspindlar är fascinerade små kryp med en nyfiken uppsynGabriella Gelland och Monika Sunhede har nyligen skrivit en fälthandbok om våra svenska hoppspindlar och kommer berätta om deras liv och visa bilder på dessa ljuvliga spindlar. Tillsammans med medlemmar i Naturskyddsföreningen 
Tid och plats: kl 19.00. 
Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57 sista höghuset från centrum. 
Välkomna!


Fre 10/3 Uggleutflykt till Fågelmossen

I hoppas på en lugn och fin kväll vid Fågelmossen, där vi bl.a. lyssnar efter sparvuggla, kattuggla och pärluggla. Ta gärna med varma kläder och fika. Efter kortare vandring tänder vi en brasa och möjlighet till grillning finns. Samling vid föreningslokalen kl. 17.00 Föranmälan till någon av ledarna: Roger Larsson, tel. 0706- 525519 och Gunnar Myr


Onsdag 22/3 - utflykt till Fivelstad Trädgård 

Vi besöker Anders och Björn Holmer som driver upp penséer och sommarblommor till kommuner och kyrkogårdar. Vi bjuder på fika där. Vi samlas vid föreningslokalen för ev. samåkning Kl 16:45 .Beräknad tid ca 2 Tim. Anmälan till Monica Karlsson 0708-52 98 03. Max deltagare 20 st 

Måndag 27/3 Vandring vid Ulvåsa-Birgittas udde

Vi vandrar från Ulvåsa till Birgittas udde i vacker natur och utsikt över Boren och Ulvåsa ca 6 km. Vårtecken med blommor och fåglar och kanske någon av de första vårfjärilarna. Medtag matsäck. Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57kl. 13.30. Anmälan till
Christer Johansson, telefon eller sms 0703 – 294620. 
Ledare: Christer Johansson och Gabriella Saxner Johansson


APRIL 2023

Söndag 2/4  Utflykt till Kristineberg naturreservat, Zinkgruvan - lär dig mer om skyddad natur

Kristinebergs naturreservat är vilt och orört! Det finns inga leder uppmärkta, så kan vara lite svårtillgängligt och blött nu på våren. Stövlar rekommenderas. Tag gärna med matsäck.  Beräknad tid ca 9.00- 14.00.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 9.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 eller Monica Karlsson, 0708-529 803 

Onsdag 19/4  Utflykt till Karshult naturreservat, Motala - lär dig mer om skyddad natur

Detta reservat består av tät ädellövskog och kalkrika och fuktiga miljöer och har ett rikt djur och växtliv och flera kortare leder.
Relativt lättillgängligt. 
Det finns två parkeringar, vi kommer att utgå från stora parkeringen i väster. Det kan vara lite blött och lerigt på vissa ställen, så tag gärna stövlar.  
Tag med matsäck. Tid ca 17.30-20.30.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.30.
Anmälan till Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 

Lördag 22/4 Orrspelsmorgon vid Kärnskogsmossen

Drop in vid utsikten på Bergön vid Kärnskogsmossen mellan kl 06.00 och 09.00.
Orrspelet når sin höjdpunkt någon av de närmaste veckorna. Vi hoppas vadarna hunnit hit
och kanske får vi se ljungpipare, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena och storspov.
Kanske kommer några tranor och sångsvanar förbi?
Ta gärna med fika och tubkikare.
Vägbeskrivning: Tjällmovägen norrut. Förbi Tjällmo och när Annsjön passerats, följ
naturreservatsskyltarna på grusvägar västerut och sedan mot norr. Efter någon dryg halvmil
parkera på reservatsparkeringen och gå de sista ca 500 metrarna till Bergön. 
Samarrangemang med Östergötlands Ornitologiska Förening, ÖGOF, som fyller 50 år i år!
Ledare: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 och Jan Eklund, 0730-71 68 28

 Onsdag 26/4  Utflykt till Åsabackarna, Väderstad -  lär dig mer om skyddad natur

Åsabackarna är ett varierat naturreservat med flera naturtyper bland annat kalktorräng, kalkkärr och barrblandskog.
Här finns ett spännande åsnätslandskap,som skapats under inlandsisens avsmältning.
Så här års är det en fin vårflora. Det finns en stig på ca 3 km. Tag med matsäck. Tid ca 17.00- 20.30 .
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede,  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 

MAJ 2023

Onsdag 3/5  Utflykt till Lustigkulle naturreservat, Karlsby - lär dig mer om skyddad natur

Detta reservat är en liten skogsbevuxen kulle med gamla grova tallar, några ca 300 år gamla!
En stig  på ca 1 km går runt reservatet. 
Tag med matsäck. Tid ca 17.00 - 20.30.

Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede,  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 


Onsdag 17/5  Månadsträff i Vedemö Linnevad
Vi besöker Marie och Jan Kristoffersson som kommer att visa och berätta om kulturarvstulpanodling för att bevara gamla sorter tulpaner, som de odlar. Se även länk. https://linnevadtulipa.se/
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 18.40.
Adress: Motala Vedemö Linnevad 741 för er som vill åka själva.
Ledare: Magnus Thelander, 070-565 38 72. 


Onsdag 24/5  Utflykt till Hälla ädellövskog, naturreservat Godegård - lär dig mer om skyddad natur

Reservatet består av ädellövskog med rörligt grundvatten. Delar av reservatet har tidigare hävdats genom slåtter. En vandringsled på ca två km går runt i reservatet.
Tag med matsäck. 
Tid ca 17.00-20:30.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 17.00.
Anmälan till Gunnar Myrhede  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803 

Onsdag 31/5 Båtutflykt till Motalabuktens öar
Vi åker ut och går iland på ön Fjuk. Ön har en intressant historia och ett fint fågelliv.
Efter besöket på Fjuk åker vi, om vädret tillåter, norrut förbi öarna Erkerna och Åholmen.
Här ser vi Vätterns största skarvkoloni. Vi har även god chans att t.ex. se havsörn och fiskgjuse.
Vi åker kl 17.00 och räknar med att vara ute 4-5 timmar. Medtag gärna fika och flytväst.
Kostnad: 100 kr/deltagare. Begränsat antal platser, först till kvarn...
Ledare: Göran Björnståhl och Roger Larsson. Föranmälan till Roger, 070-652 55 19. 


JUNI 2023

Fredag 2/6 Nattsångare Borensberg
Vi kommer att vandra från Rastplatsen Kungs Norrby, Rv34,  längs
Göta kanal och fortsätta på sydvästra sidan Norrbysjön, ca 4-5 km lätt vandring.
På vägen hem åker vi söder om Boren och gör lämpliga stopp efter vägen.
Tid kl 21.30 Samling vid Karlslunds skola, Borensvägen 135 eller Borensberg vid
Rastplats Kungs Norrby Rv 34, ca kl 21.45.
Ledare: Magnus Thelander, 070-565 38 72

Onsdag 7/6   Cykelutflykt Håleberget runt
Vi kommer att cykla på både asfalt och grusvägar.
Utflykten kommer att anpassas delvis efter deltagarnas önskemål, men räkna
med minst ca 2,5-3 timmar.
Tid  kl 18.30 Samling vid Karlslunds skola, Borensvägen 135.
Ledare: Magnus Thelander, 070-565 38 72


Söndag 11/6  Insekter på Omberg
(Samarr med Naturskyddsföreningen Motala)

Vi är inbjudna att delta på Entomologiska föreningen Östergötlands exkursion på
Omberg. Ledare Kjell Antonsson.
Samling Stocklycke kl 10.15.
Samåkning från Coop Lindens parkering Motala kl 09.00.
Ansvarig Eva-Britt Kemmer, 070-691 64 37

Se även Naturskyddsförening Motala, hemsida program.
https://motala.naturskyddsforeningen.se/program/


Onsdag 14/6  Månadsträff – Utflykt till Griftegården, Motala –
lär dig mer om biologisk mångfald 

Vi går runt  på Griftegården och upptäcker tillsammans ekologiskt värdefulla miljöer
för insekter på träd, slänter och dammar, m m.
Medtag fika.  Ganska lätt att gå, men det är lite uppför och nerför. 
Samling kl 18.30 på stora parkeringen. Beräknad tid 2 timmar. 
Anmälan på telefon eller sms till Monica Karlsson, 0708-529 803. 

AUGUSTI 2023

Söndag 20/8   Bondebackadagen, kl 11-15.
Föreningarna på Bondebacka bjuder in till en familjedag med aktiviteter
för både vuxna och barn.
Visning av Örtagården, tipspromenad, visning av biodlingen, radiokontakter med naturområden, uppvisning av agility med hundar, skrotfiskedamm, korvgrillning.
Välkomna till en trevlig dag på Bondebacka!
Motala Biologiska förening medverkar tillsammans med Motala Scoutkår, Motala Biodlarförening, Motala Hundsällskap, Naturskyddsföreningen, Motala, och Motala Sändaramatörer.

Måndag 28/8   Rastande fåglar vid Sjötuna udde, Tåkern -  för daglediga

Under hösten samlas många vadare och andra arter, bl a skräntärnor, på strandängarna vid Sjötuna udde.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 10.00
Anmälan till: Christer Johansson, telefon eller SMS 0703-29 46 20.

SEPTEMBER 2023

Söndag 3/9   Svamputflykt
Vi gör en svamputflykt till en lämplig skog.
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 09.00
Ledare: Svampkonsultent Gunilla Ångström Balla, 070-678 77 26.

Söndag 10/9   Utflykt till Skogssjön naturreservat, Mjölby - lär dig mer om skyddad natur

Vi tar pendeltåg Motala- Mjölby tillsammans för att  sedan vandra upp till Skogssjöns naturreservat från Mjölby station.
Vi följer istidsspåret upp till Skogssjösjön, rundar sjön och fikar på lämpligt ställe.

Det är delvis kuperad och lite krävande terräng så tag bra skodon. På tillbakavägen går vi ner till Svartån och följer vattendraget en bit uppströms. Tag med rejäl matsäck. 
Tågbiljett kan köpas i automat på stationen. Tid ca 09.15 -15.00.
Samling på Motala Central, kl 09.15. 
Anmälan till Gunnar Myrhede,  076-836 24 39 el Monica Karlsson 0708-529 803. 

Onsdag 13/9   Månadsträff – Föreläsning om invasiva arter
Lennart Wahlstedt föreläser om ”Invasiva arter”.
Tid och plats: kl 19.00. Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57,
sista höghuset från centrum.
Välkomna! 


Tisdag 19/9, 26/9 och 3/10, Trankväll vid Tåkern
MBF tipsar om Naturum Tåkerns aktivitet ”Trankväll vid Svälinge”, 3 kvällar, kl 18-19.30, gratis.
Samling: Parkeringen vid Svälinge, kl 18.00.
Arrangör Naturum Tåkern, för vidare information, se www.naturumtakern.se/program


Måndag 25/9  Föreläsning om Tåkern, Motala bibliotek, kl 18.00, fri entré
”Tåkern, Människornas, fåglarnas och mångfaldens sjö”
Föreläsare: Sofie Hellman, naturvägledare på Naturum Tåkern.
Hon berättar om norra Europas bästa fågelsjö Tåkern.
Biljett finns att hämta gratis på biblioteket från den 21/8. 

OKTOBER 2023

Måndag 2/10  Höstvandring i Djurkälla, Ödeby - för daglediga

Vi går en rundslinga på skogs- och grusväg i tallskog och hagmarker, ca 4 km,
Samling vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57, för samåkning kl 13.30.
Anmälan till: 
Christer Johansson, telefon eller SMS 0703-29 46 20.

Onsdag 11/10  Månadsträff

Besök från Tjällmo hembygdsförening – gruvor, leder mm

 Vi får besök av Gunilla Ström och Margareta Karlsson från Tjällmo hembygdsförening som kommer att berätta om Baggetorpsgruvan, Skönnarboleden och jättegrytan Perkils Kettil. Föreningslokalen kl 19.00 – Välkomna! 


Lördag-söndag 14-15/10  Häradskär - utflykt till yttersta havsbandet INSTÄLLD PGA HÅRT VÄDER
En numera nedlagd lotsstation och fyrplats. Byggnader och fyr är bevarade i sin ursprungliga miljö. Fyrpersonalens lägenheter är numera vandrarhem och vi har bokat plats för tio personer.
Avresa från Motala klockan 8.00 och vi åker båt från Fyrudden och räknar med att landstiga på Häradskär klockan 11.00.
Den här helgen avslutas årets ringmärkning, så vi får träffa ringmärkarpersonalen och höra om allt trevligt som de har observerat. Förhoppningsvis får även vi några obsar.
Båtresan t.o.r. samt boendet kostar 750 kronor. Dessutom tillkommer kostnad för bilresan och för maten som vi köper in gemensamt i förväg.
Vi räknar med att vara åter i Motala senast klockan 19.00 på söndagen.
Anmälan senast 15/9 till Göran Björnståhl på telefon 072-721 10 26.

Vädret är alltid osäkert i oktober, så verkar det bli allt för besvärligt ställer vi in resan. 

Lördag 21/10   Holkrensning i Sjöbo-Knäppans naturreservat

Samling vid reservatets parkering vid Sjöbotorpet, kl 09.00.
Ledare: Magnus Thelander, 070-565 38 72. 

NOVEMBER 2023

Onsdag 15/11 Månadsträff
Vandring i Sarek

Jane Palmborg, Magnus Thelander, Mikael och Maria Derelöv
visar bilder och berättar om sin vandring genom Sarek sommaren 2023.
Tid och plats: 19.00. 
Föreningslokalen 
Drottninggatan 57, 
entréplan sista höghuset från centrum.
Välkomna! 

Lördag 25/11  Sen höst vid Kärnskogsmossen
Dropin vid utsikten på Bergön vid Kärnskogsmossen. mellan ca 10.00 och 12.00.
Möjlighet att samåka med samling vid Karslunds Skola.
Vi hoppas få se korpar, rovfåglar och kanske någon varfågel. Man vet
aldrig riktig vad man kan se den här tiden på året. Orrtupparna brukar
också kunna vara på plats.

Ta gärna med fika och tubkikare. Vi siktar på en brasa vid grillplatsen så ta gärna med även något grillbart.

Vägbeskrivning: Tjällmovägen norrut. Förbi Tjällmo och när Annsjön
passerats, följ naturreservatsskyltarna på grusvägar västerut och sedan
mot norr. Efter någon dryg halvmil parkera på reservatsparkeringen
och gå de sista ca 500 metrarna till Bergön. 

Hålltider:
09.00 Samling vid Karlslunds skola för samåkning. (Anmäl er till Jan Eklund senast 24/11)
11.00 Brasa med grillning
11.30 Gemensam vandring på leden över mossen tillbaka till parkeringen.
Ledare:
Jan Eklund 073-071 68 28 (anmälan samåkning)
Gunnar Myrhede 076-836 24 39

DECEMBER 2023

Onsdag 13/12  Månadsträff

Christer Johansson visar bilder från Motalas natur.
Lussefika.
Tid och plats: kl 19.00. 
Föreningslokalen 
Drottninggatan 57, 
entréplan sista höghuset från centrum.
Välkomna! 

Lördag 2/12    Adventsvandring i Fågelmossens naturreservat

Vi gör en vandring genom reservatet och samlas därefter vid lägerelden för grillning.
Medtag något att grilla, varma kläder och lämpliga skodon.
Samling kl. 14.00 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57.
Ledare: Magnus Thelander och Christer Johansson.
Föranmälan till, Christer Johansson, tel eller sms 0703 - 294620.

Välkomna!
Tidigare program under 2022

Program 2022

DECEMBER


Måndag 5/12  Adventsvandring i Sjöbo-Knäppan naturreservat.
Vi vandrar, ca 3 km runt reservatet till  kärret och vidare tittar på sjöfågel i Boren och genom den fina lövskogen.
Vi tittar även på vinterns fåglar vid Sjöbotorpet. Tag med matsäck! 
Samling kl.13.30 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson på telefon eller SMS 0703-29 46 20.

Onsdag 14/12  Månadsträff med Adventsfika
Jane Palmborg visar bilder från sin vandring i de Italienska alperna.
Föreningslokalen, kl 19.00, entréplan Drottninggatan 57, sista höghuset från centrum. 
Välkommen!


NOVEMBER 2022

Fredag 4/11

Utflykt Öringlek i Ålebäcken strax norr om Hästholmen

För anmälan och mer information ring: Magnus Thelander,
070-565 38 72


Fredag 11/11 Vandring vid Fågelmossens naturreservat 

Vi vandrar ca 3-4 km i fin gammalskog med mossor och lavar. Kanske kan vi se en tjäder?Vi avlutar med  grillning  vid lägerelden i skymningen. Tag med matsäck och något att grilla. Ficklampa kan vara bra att ha!
Samling kl. 13.00 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57
Anmälan till Christer Johansson, tel eller sms 0703-29 46 20 


Söndag 13/11 Holkrensning vid Sjöbo / Knäppan
Jag tar med en liten stege samt lite verktyg och spik/skruv. Tag gärna med om ni har egen stege- verktyg,
ej nödvändigt. Tag med eget fika.
Samling vid parkeringen Sjöbo. Kl. 09.00
Ledare: Magnus Thelander 070 565 38 72


Onsdag 16/11 – Månadsträff
Vattenkraften, en tveeggad miljönytta in i framtiden

Jakob Bergengren från Tekniska verken kommer och berättar om deras arbete med
vattenkraften och dess påverkan på miljön.
Tid och plats: kl 19.00. 
Föreningslokalen, entréplan Drottninggatan 57 sista höghuset från centrum. 
Välkommen!

Lör-sön 19-20/11 Kommunrally - fågelskådning
Tredje helgen i november anordnas det årliga kommunrallyt i Östergötland.
Rallyt pågår hela helgen och är en tävling mellan landskapets kommuner om
att se så många fågelarter som möjligt. Alla fågelintresserade är välkomna att vara med
och tävla för Motala genom Motala Biologiska förening.
För mer info och anmälan: kontaktperson Christer Johansson, 0703-29 46 20.


OKTOBER

Fredag 7/10  Vandring på Håleberget
Vandring runt Håleberget och avslutar med stigen upp till branten och äter matsäck och har en magnifik utsikt över landskapet. OBS! Krävande vandring ca 5-6 km. Tag med matsäck! 
Samling kl.13.30 vid MBF-lokalen, Drottningggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson, tel 0703-29 46 20.

Söndag 9/10  Sträckfåglar vid Bondeby
Dropin vid Läktaren vid Bondeby i norra delen av Kvarns skjutfält mellan 0900- och 1200. Det sträcker lite av varje i fågelväg så års. Kanske kommer några tranor förbi? Man brukar bland annat kunna se en del rovfåglar. Ta gärna med fika och tubkikare. Vägbeskrivning: Tjällmovägen norrut. Vid Älgmyrakorset sväng höger. Bondeby efter ett par km grusväg.
Ledare Gunnar Myrhede 076-8362439 och Jan Eklund 073-0716828.

SEPTEMBER 

Onsdag 7/9  Månadsträff vid Ekebyborna gamla prästgård

Månadsmötet håller vi vid vackra Ekebyborna gamla prästgård, kl 19.00.
Ta med egen fika! Välkomna!
Gemensam avresa kl 18.30 från 
MBF.s föreningslokal, Drottninggatan 57. 
Ansvarig: Magnus Thelander, 0705-653 872.


Fredag 9/9 Vandring för DAGLEDIGA
Omberg – Hästholmen, ca 4 km

Vi går på leden från Ellen Keys Strand, passerar Ålebäcken och
gör en avstickare ut på klipporna vid Vättern, för att se fågellivet.
Vidare längs stranden till Hästholmen, där vi beser hällristningarna.
Matsäck intas på fyrberget i hamnen med fin utsikt över Omberg och Vättern.
Samling kl 09.00 vid MBF.s föreningslokal, Drottninggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson, telefon eller SMS 0703-29 46 20.

Söndag 18/9 Svamputflykt

Vi gör en svamputflykt med svampkonsulent Gunilla Ångström Balla
som ledare,  070-678 77 26
. Vi plockar svamp och har en artgenomgång
efteråt medan vi fikar, ta med egen matsäck.
Samling kl 09.00 vid MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57.

Samarr med Naturskyddsföreningen i Motala.


Tisdag 20/9 Tranor och höstfåglar vid Tåkern, Svälinge

När kvällen nalkas passerar tusentals tranor fågeltornet i Svälinge, på väg till sin sovplats
vid sjön. Inte bara tranor rastar vid Tåkern om höstarna. Här finns rikligt med gäss, änder och
rovfåglar.
Samarrangemang mellan Naturum Tåkern och Motala Biologiska förening.
Frågor besvaras av Malin Granlund Feldt, 070-224 20 69.

Samling:  Parkeringen vid Svälinge, kl 18.00.

Kl 17.00 Gemensam avresa från MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57.
Ansvarig: Christer Johansson, 0703-29 46 20.

Tillgänglighet: Det är ca 900 m från parkeringen i Svälinge till fågeltornet.
För den som har svårt att gå, kan 1 bil åka fram till grinden vid hagen, därifrån
är det ca 50-75 m till fågeltornet.


Fredag 23/9 Rovfågelskådning
Vi skådar rovfåglar 
som flyttar söderut, bl a hoppas vi kunna se ormvråk, fjällvråk, brun kärrhök,
sparvhök m fl. Medtag matsäck.

Plats: Kisatippen utanför Motala
Kl 13.00 Samling vid MBF:s föreningslokal, Drottninggatan 57.
Anmälan till Christer Johansson på telefon eller SMS 0703-29 46 20.

AUGUSTI

Måndag 15 augusti - vandring, Borensberg - Ruda

Vandring för daglediga mellan Borensberg och Ruda, ca 6-7 km längs Göta kanal. Medtag gärna matsäck. Samling vid föreningslokalen, Drottninggatan 57, kl 09.00. Anmälan till Christer Johansson via telefon eller sms, 070-3294620.  

Söndag 21 augusti Bondebackadagen

Välkommen till Bondebackadagen söndag den 21 augusti klockan 11-14. Fri entre´. 
Motala biologiska förening finns på plats för att visa upp sin verksamhet tillsammans med andra föreningar. Är du intresserad av natur träffar du här ett flertal personer från föreningen som kan svara på olika slags naturfrågor. Motala Biologiska Förening sköter också om örtagården vid Bondebacka gård. Här kan du se många olika växter och ställa frågor till Monica Karlsson, som är ansvarig. Vi kommer även att ha provsmakning av olika örtdrycker. Föreningen kommer att visa en del utrustning för den naturintresserade. 

Plats: Bondebacka gård, Motala. 
Ansvariga: Magnus Thelander, 070 565 38 72, Monica Karlsson, 070 852 98 03.

Onsdag 24 augusti – Månadsträff

 Kom och lyssna på Jenny Carlsson från Naturum Tåkern, om satsningen
"Ny i naturen".

På MBF:s månadsmöte berättar Jenny om de satsningar som gjorts för att få fler nya ut i naturen. Genom lyckade och mindre lyckade exempel få vi med oss lite inspiration och resurser för vad vi kan göra för att inspirera fler att njuta av naturen i vår närmiljö.
Tag gärna med en vän, så blir vi fler att upptäcka allt fint med naturen!
Tid: Kl 19.00.
Plats: Föreningslokalen,
  Drottninggatan 57 (sista höghuset från centrum räknat).

Välkomna!

Lördag 27 augusti Båtutflykt Sandön

Vandring Norra Freberga/Båtuflykt till Sandön

Vid bra väderlek vandrar vi från parkeringen Norra Freberga till sandstranden ca 1,5 km och vidare med båt ut till Sandön. 
Vi kommer att gå runt hela Sandön.
Om vi inte åker båt kommer vi enbart vandra ut till Lilla Hals.
Utflykten beräknas ta ca 3-4 timmar.

Begränsat antal deltagare båt. Förhandsanmälan senast 22 augusti.
Samling kl 09.00 MBF:s föreingslokal, Drottninggatan 57.

 Anmälan till Magnus Thelander 070-565 38 72 eller Gunnar Myrhede 076-836 24 39.


JUNI

1 juni Nattsångare vid Tåkern

Vi gör om denna omtyckta ”klassiker” till Tåkern. Vi går i försommarnatten först ut längs spångarna från Naturum och fortsätter sedan till Väversunda med flera platser för att lyssna efter nattsjungande fåglar. Turen förläggs delvis utifrån aktuella observationer mm. Ta gärna med fika. Vi åker kl 21.00 och räknar med att vara tillbaka senast omkring kl 01.00. Föranmälan till; Roger Larsson, 070-6525519. 

15 juni - Karshult naturreservat

Vi besöker ett av Motalas nyaste naturreservat, Karshult, där vi gör en försommarvandring runt området. Medtag gärna fika. Samling kl 18.30 vid P-platsen, Borensvägen/Stugvägen. Ledare: Björn Melkersson, tel 076-3072700.

30 juni  Kvällsutflykt till Sjöbo- Knäppan

I kalkkärret i Sjöbo- Knäppan växer många speciella växter. Vilka är de och varför trivs de just här? Det ska vi fundera lite på vår långsamma vandring i och kring kärret. Leden är spångad men det kan trots det vara bra med stövlar. Ta gärna med fika också! Samling vid parkeringen vid Sjöbo kl 19, Räkna med att vandringen tar ungefär två timmar. Ledare: Maria Rasch, 072-719 09 80 och Gunnar Myrhede, 076-8362439.

MAJ

Söndag 8 maj - Ombergsutflykt 

I bästa vårtid besöker vi Omberg och går den klassiska Ellen Key:s led. Den är ca 6 km och vi går bl.a. genom bokskogen, Stocklycke äng och kanske fikar uppe vid hjässan. Vi förväntar oss riklig fågelsång och mycket vårblommor. Samling vid föreningslokalen kl 09.00. Ledare: Gunnar Myrhede, 076-8362439 och Roger Larsson, 070-6525519.

Onsdag 11 maj -  Månadsträff i Staffanstorp

Vi håller månadsträff i Staffanstorp. Vi kommer att göra en vandring på 2-3 km och bl.a. titta på vårblommor. Medtag gärna fika. Samling vid Staffanstorps naturreservat kl 18.00.

Fredag 13 maj - Vandring i Bona 

Vi vandrar till Rösjögrottan. Obs! Sista delen till grottan, ca 200 svårgånget: mycket växtlighet, sly m.m. Totalt vandrar vi ca 6-7 km. Vi rekommenderar kängor eller stövlar. Medtag matsäck. Samling kl. 9.00 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57. Ledare: Christer Johansson, Gabriella Saxner Johansson och Maria Rasch. Anmälan till Christer Johansson tel eller sms 0703-294620.

Onsdag 18 maj - Botanisk vandring i Ulvåsa

Vi vandrar i Ulvåsas vackra natur med fina blommor och träd. Fin sjöutsikt över Boren, rikt fågeliv och historia. Medtag matsäck! Samling kl. 17.30 vid MBF-lokalen, Drottninggatan 57. Anmälan till Christer Johansson tel. eller sms 0703-294620. 

Söndag 22 maj - Biologiska mångfaldens dag, kl 11-14.00

Välkomna till Bondebacka gård på biologiska mångfaldens dag. Dagen som instiftades av FN är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Vid Bondebacka kan du besöka örtagården och gå runt, titta och sitta ner för en fika. Där finns Monica Karlsson från Motala biologiska förening, som sköter odlingarna. Du kan få tips och idéer för din trädgård med tanke på biologisk mångfald. Barn upp till 12 år får så solrosfrö och popcorn i kruka för att ta med hem. Magnus Thelander visar hur du kan bygga en fladdermusholk. Karin Frisell från Naturskyddsföreningen säljer ängspluggplantor och gör bland annat en liten äng.  Försäljning av kaffe, saft och kaka. Ett arrangemang av Motala biologiska förening och Naturskyddsföreningen. Bondebacka kl 11.00-14.00.APRIL

Fredag 1 april Dagledigaktivitet - Vandring på östgötaleden

Vi börjar i Godegård och besöker även Hälla naturreservat. "Här kan man hitta solbelysta gläntor där det är fint att slå sig ner på en omkullfallen stam och njuta av lugnet, de grova träden och tystnaden". Medtag matsäck. Vi åker i egna bilar pga smittorisken av covid 19. Anmälan till Christer Johansson, tel eller sms 0703-294620. samling vid föreningslokalen, Drottninggatan 57, kl. 09.00.

Söndag 3 april Årsmöte

 Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika, kommer Peter Berglin från Jönköping att hålla föredrag. Peter som är en duktig fotograf samt mycket kunnig och stor fågelentusiast, kommer att visa fågelbilder och berätta anekdoter från när och fjärran. Årsmötet hålls i IOGT-NTO-lokalen, poppelgatan 6, kl 16.00 – Välkomna!

Söndag 10 april Skogsexkursion

 Skogsgruppen i Östergötland lär oss några olika arter svampar, mossor, lavar som visar att det är en naturskog. Ta med egen fika. Samling vid Coop Linden parkeringen i MotalaAnsvarig Rolf Wedding 070-215 67 40. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Motala. Samling kl 09.00.

Onsdag 20 april - Vårkväll vid Tåkern.

Vi spanar efter änder, gäss och vadarfåglar vid området Holmen, efter Väversunda fågeltorn. Därefter fortsätter vi till Naturrum. Samling vid föreningslokalen kl.17.30. Ledare Tommy Martinsson, 072 236 63 74.

Onsdag 27 April Vandring Borensberg

Vi kommer att gå runt Sticksjön samt titta på utsikten vid Fornborg Juteberget. Längd ca 5-7 km nordöst om Borensberg på stig. Samling / Start Borensberg vid Hällaskolans parkering, vid dammen kl 18.00. Ledare: Magnus Thelander 070 565 38 72


MARS

Söndag 20 mars Vandring vid Fallstugorna

Vi tittar på naturen och geologin. Vandringen tar ca 2 timmar. Vi avslutar med att fika vid en grillplats med vindskydd (”Bengts grill”). Samling vid Motala Hundsällskaps parkering. Föranmälan till Karin Frisell 070-7760022. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Motala. Samling vid föreningslokalen kl 10.00.

Onsdag 16 mars månadsträff

Månadsträff i föreningslokalen. Kommunekolog Fia Sundin kommer och pratar om Östgötaleden - Välkomna! Föreningslokalen kl 19.00

Lördag 5 mars Uggleutflykt till Fågelmossen

Traditionsenlig uggleutflykt till vår favoritplats för ugglelyssning. Vi hoppas på att få höra sparvuggla, kattuggla och pärluggla. Ta gärna med varma kläder och fika. Vi tänder en brasa och möjlighet till grillning finns. Samling vid föreningslokalen kl 17.00. Föranmälan till någon av ledarna: Roger Larsson, tel 0706-525519 och Gunnar Myrhede, 076-8362439. 


FEBRUARI

Söndag 27 februari Utflykt till Ringarhultsån

Vi åker till Ringarhultsån som ligger ca 45 km norr om Motala. Där spanar vi efter Strömstaren. Ån har ett stridigt vatten och rinner genom härlig natur. Vi kan gå både medströms och uppströms för att hitta Strömstaren. Finns intresse kan man sedan åka vidare till Bondeby och titta efter rovfåglar. Där på läktaren kan fika intas! Vi samlas på parkeringen vid Karlslunds skola. Kl 09.00Vi åker i egna bilar och föranmälan ska därför göras till ledare: Tommy Martinsson, 0722366374.

Söndag 20 februari skridskoutflykt/vandring

I första hand gör vi en skridskoutflykt på Tåkern eller annan lämplig sjö. Om det inte finns åkbar is kommer vi att göra en vandring istället. Föranmälan till ledare: Magnus Thelander, 070-5653872.

Söndag 13 februari tjäderutflykt

Utflykt till storskogen nordost om Karlsby för att leta spår efter tjäder bland hällmarker och tallar. Vi letar både spår och spårtecken. Medtag fika och rejäla kläder. Samling vid föreningslokalen kl. 09:00. Egen transport ut till skogen. Ledare: Gunnar Myrhede, tel: 076-8362439

Vargspårning 

Vi gör en utflykt till vårt närmsta vargrevir och tittar på spår från varg och andra däggdjur. Utflykten äger rum när det finns spårsnö i reviret. Obs! Begränsat antal deltagare. Varma kläder och matsäck. Vi kommer att gå en del. Jag meddelar några dagar innan när det är förutsättningar för spårningen. Vi åker i egna bilar. Anmälan till Christer Johansson, 0703-294620.


JANUARI

Lördag 15/1 Vinterfågelräkning av sjöfåglar

Den 15:e januari 2022 genomförs de internationella Midvinterinventeringarna av sjöfåglar. Omfattningen av inventeringen beror lite på isläget men åtminstone Motala ström genom Motala och Motalaviken ska inventeras. Start kl 09.00. anmälan: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39. 
Post
Karta